Izreke o djeci

Izreke o djeci

 

 

 

 

 

 

 

Djeca uče ono što doživljavaju.

Dijete koje doživljava neprijateljsko ponašanje,

Uči se svađati.

Dijete koje doživljava ravnodušnost, uči se biti osamljeno.

Dijete koje doživljava kritiziranje, uči se osuđivati.

Dijete kojemu se često prigovara, ne primjećuje da ga okolina voli. Ako se dijete ismijava, ono uči biti povučeno.

Dijete koje doživljava osramoćivanje, uči se sramiti samoga sebe.

Dijete koje nema braću i sestre, ne zna što je bratska i sestrinska ljubav.

Dijte koje doživljava toleranciju, uči se biti strpljivo.

Ako se dijete ohrabruje, ono se uči samopouzdanju i sigurnosti.

Ako dijete doživljava pohvalu, ono uči primjećivati i cijeniti dobro.

Dijete koje doživljava poštenje, uči se biti pravdeno.

Ako dijete živi sa sigurnošću, ono se uči povjerenju.

Ako dijete doživljava odobravanje, ono se uči biti zadovoljno sa sobom.

Dijete s kojim se razgovara, uči se razmišljati.

Dijete koje doživljava da se roditelji vole, uči da je obitelj zajednica ljubavi.

Ako dijete živi s prihvaćanjem i prijateljstvom, ono uči pronalaziti ljubav u svijetu.

 

*       *       *

 

Kao roditelj, koje bi životne pouke htio da tvoja djeca nauče?

Da nauče kako nikoga ne mogu učiniti da ih voli. Mogu samo sebi dopustiti da budu voljeni.

Da nauče kako nije najvrijednije ono što imaju, nego tko su u svom životu.

Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s drugima.

Da nauče kako nije bogata ona osoba koja najviše ima, nego ona koja najmanje treba.

Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se načine duboke rane u voljenoj osobi, a tada su potrebne godine da ih se izliječi.

Da nauče opraštati, tako da sami opraštaju.

Da nauče kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali jednostavno ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje.

Da nauče kako dvije osobe mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito.

Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste. Moraju i sami sebi opraštati.

 

*       *       *

 

Dijete je najbolji kalendar. Kad pođe u školu, za sedam godina si stariji;  kad ono postane čovjek, mlad čovjek, ti to više nisi; kad stvori svoj život, nov život, tvoj je gotovo na izmaku. (Dragutin Tadijanović)

 

*       *       *

 

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima: da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi. (Paulo Coelho)