BRAVI! Samopouzdanje 3. Kako pomoći djetetu u razvoju samopouzdanja?

BRAVI! Samopouzdanje 3. Kako pomoći djetetu u razvoju samopouzdanja?

BRAVI

Prepoznajte i preusmjerite pogrešna uvjerenja

Važno je da roditelji prepoznaju pogrešna uvjerenja njihove djece, bilo da su vezana za uspjeh, izgled, perfekcionizam ili nešto drugo. Ako pomognete djeci da postave zdravije standarde i da budu realističniji u procjeni svojih mogućnosti, pomoći ćete im da steknu samopouzdanje. Nezdrava percepcija sebe može da se ustali i postane realnost za dijete. Ako ste prestrogi prema sebi, pesimistični ili nerealni vaše dijete može preuzeti taj obrazac ponašanja. Njegujte svoje samopouzdanje i vaša će se djeca imati na koga ugledati.

Budite spontani i nježni sa svojom djecom

Vaša ljubav i naklonost pomoći će djetetu da razvije samopouzdanje. Grlite i cmačite djecu i dajte im ohrabrenje kad vidite da probaju nešto u čemu ranije nisu bili dobri. Nagrađujte ih često i iskreno, ali se potrudite da ne pretjerate u tome.

Ako djeca kojim slučajem imaju previsoko mišljenje o sebi, ona mogu omalovažavati druge, mogu da misle da su bolji od drugih, što ih može dovesti u socijalnu izolaciju.

Stvorite toplo, obiteljsko okruženje

Djeca, koja se ne osećaju sigurno ili koja su zlostavljana kod kuće, su pod najvećim rizikom da razviju nisko samopouzdanje. Djeca koja često prisustvuju roditeljskim svađama, mogu osjetiti da nemaju kontrolu nad svojom okolinom i mogu se osjetiti nemoćno i depresivno.

Također pratite znake da li ih neko drugi zlostavlja, da li imaju problema u školi i druge čimbenike koji mogu utjecati na samopouzdanje djeteta. Ohrabrite dijete da razgovara sa vama ili sa drugim odraslima o problemima koje ne mogu da riješe sami.

Uključite djecu u kreativne aktivnosti

Ohrabrite ih da sami biraju djelovanje i da budu što više mogu neovisna. Stvorite im mnogo različitih situacija u kojima se mogu iskazati i doživjeti iskustvo uspjeha. Aktivnosti koje potiču razvoj suradnje, a ne kompeticije, su od velike pomoći u razvoju samopouzdanja. Na primjer, situacije u kojima starije dijete pomaže mlađem oko domaćeg zadatka može biti od koristi za oba djeteta. Volonterske aktivnosti, priključivanje raznim akcijama i radionicama u kojima djeca uče od vršnjaka i starijih su također od velike koristi. Treba im ponuditi puno kreativnih aktivnosti gdje dijete može da istražuje proces stvaranja i izražavanja svojih ideja i emocija. Dajte im što više prilika za interakciju i igranje sa drugom djecom i pomozite im da shvate strategiju slaganja sa drugim za koje je ključna sposobnost “čitanje” osjećanja i namjera drugih iz njihovog ponašanja. To je ključ i za odrasle, zar ne?

Autor: Srđan Rodić