BABY GYM

BABY GYM

Prošlo je svega par mjeseci otkako je vaš najmlađi član obitelji prohodao te upoznao svijet i na taj način, no on na tome ne staje, stoga ne biste trebali ni vi. Vrijeme, u pogledu razvoja osnovnih biotičkih kretnji, ima veliku ulogu, ali zar uz to vrijeme važnu ulogu ne bi mogao imati i roditelj?! Itekako bi mogao, a nju bi zaslužio pravovremenim informiranjem i uključivanjem djeteta u programe koji se bave poticanjem pravilnog rasta i razvoja od njegovih „najranjivijih“ predškolskih dana.

Kako bismo vam olakšali posao traganja za takvim programima predstavit ćemo vam jedan takvog tipa, a riječ je o programu za djecu od 1. do 3. navršene godine, a sam se krije pod nazivom „Baby Gym“. Ovaj je program utemeljen na biotičkim motoričkim znanjima, odnosno osnovnim oblicima kretanja. Uz usavršavanje prethodno navedenih znanja djetetu se omogućuje što uspješnije svladavanje prostora, prepreka, otpora kao i manipulacija predmetima. Upravo iz razloga što oni spadaju u osnovne oblike kretanja roditelji ih često zanemaruju smatrajući da to svako dijete kad tad nauči. U svemu tome ima istine, ali isto tako se treba navesti činjenica da djeca, koja se u najmlađoj dobi uključe u ovakvu vrstu programa, stvaraju kvalitetniji temelj motorike na koje se kasnije mogu lakše nadograđivati kompleksnije i zahtjevnije motoričke vještine. Ovakav se program bazira na grupnom radu čime se uvelike potiče socijalizacija te dolazi do postupnog osamostaljenja koje je u ovoj dobi izuzetno bitno. Važnu ulogu u samom progranu ima i trener, čije su znanje, strpljenje i iskustvo neizostavan element samih treninga, a posebnost u ovom području je maštovitost trenera. Maštovitim će pristupom trener zabavnim i raznovrsnim sadržajima treninga razvijati dječju koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, a time ujedno zadovoljiti i njegovu potrebu za igrom i druženjem. Sam se trening sastoji od nekoliko dijelova, a trener je zadužen da unaprijed osmišljenom pričom, zanimljivom njihovom uzrastu, prolazi kroz svaku dio treninga i međusobno ih povezuje u cjelinu. Uvod u trening se sastoji od pozdrava nakon kojeg slijedi trčanje s jednostavnim oblicima gibanja. Pripemnim vježbama, koje se nastavljaju na sam uvodni dio, priprema se djecu na provođenje glavnog dijela treninga u kojem djeca usvajaju ili usavršavaju motorička znanja. Završni se dio treninga posvećuje raznovrsnim igrama u kojima djeca u velikoj mjeri surađuju, uče poštivati pravila, uče boje, oblike i brojeve, a sama točka na i treningu je pozdrav, koji je neizostavni dio cjeline.

Zaključno na ovu temu svakako treba navesti da roditelji djecu rane predškolske dobi trebaju upisivati u univerzalne sportske škole ili programa poput ovog jer time pozitivno djeluju na cijelokupan rast i razvoj djeteta, stvaraju kvalitetnu motoričku i psihološku osnovu, a ujedno ga pripremaju za nadolazeće vrtićke dane.

BABY GYM

Braće Cvijića 15
Vesna Zelić 091/720-0614